JSW Ochrona Sp. z o.o.

Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgromadzenie Wspólników

 • JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
 • Jastrzębska Spółki Kolejowej Sp. z o.o.
   

Rada Nadzorcza

 • Krzysztof Bieleń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Granieczny - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Sebastian Tomczak - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Damian Hajok - Członek Rady Nadzorczej
 • Arkadiusz Mystek - Członek Rady Nadzorczej
   

Zarząd Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.:

 •  Prezes Zarządu Mariusz Skrzyp
 • Zastępca Prezesa Zarządu Tomasz Taranowski

Metadane

Data publikacji : 13.05.2022
Data modyfikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
JSW Ochrona Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Rostkowska

Opcje strony

do góry